Fleurs Beaute Et Style

Profil – Baudelaire : Les Fleurs du mal : 12 sujets corrigés
by Charles Baudelaire

Des corrigés sous forme de 12 questions clés.

Le mal – Le spleen – Condition et fonction du poète – La femme et l’amour – Art et beauté – La ville – La nature – Lumière et obscurité – Le temps et la mort – Figures et images – La versification


Le champ conceptuel de la beauté en français moderne
by Otto Ducháček

Pojmové pole krásy v moderní francouzštině. Jazykovědná práce, ve které autor po nástinu vývoje a výsledků studií, obírajících se vzájemnou spojitostí slov, předkládá své nové pojetí lingvistického pole, jímž se dnes rozumí skupina slov navzájem spolu spojených různými vztahy.